Biuro Rachunkowe

Gwałtowność i nieprzewidywalność zmian prawa gospodarczego, podatkowego, prawa pracy oraz międzynarodowych standardów wymuszają na firmach czasochłonnego zgłębiania coraz większej ilości przepisów. Ich interpretacja jest różnorodna, a odpowiedzialność zawsze ostatecznie spoczywa na przedsiębiorcy.

A gdzie w tym wszystkim czas na sam biznes i jego rozwój?Dlatego jesteśmy my!

 

Przekazując prowadzenie księgowości na ręce naszego Biura Rachunkowego zyskujecie Państwo:

♦  cenny w dzisiejszym biznesie CZAS!

♦  efektywność kosztową (realną obniżkę kosztów związaną z infrastrukturą księgową w Państwa firmie)

♦  minimalizację ryzyka błędów wynikających z samodzielnego prowadzenia księgowości i nieznajomości przepisów prawnych i podatkowych

♦  nasze wsparcie i komfort w przypadku kontroli (skarbowych, ZUS, itp.)

♦  szkolenia z zakresu zmian w przepisach i niezbędnych informacji wpływających na prowadzoną działalność

♦  stałą opiekę i szerokie doradztwo w bieżącej działalności Państwa firmy

 W zależności od wybranej formy współpracy – różnorodne pakiety usług specjalnie rabatowane dla stałych Klientów.

 

 

W ramach długofalowej i satysfakcjonującej współpracy oferujemy Państwu
3 miesiące
usług księgowych
GRATIS !!!
*

 

 

 

W ramach Biura Rachunkowego oferujemy Państwu współpracę w poniższych zakresach:

 1. OBSŁUGA KSIĘGOWA
  • ♦  prowadzenie księgowości (Pełna Księgowość, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów „KPiR”, Ryczałt Ewidencjonowany)
  • ♦  prowadzenie ewidencji i rozliczania podatku VAT od towarów i usług
  • ♦  sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia / inwentaryzacja
  • ♦  prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
  • ♦  sporządzanie deklaracji podatkowych (PCC, NIP, PIT, CIT oraz VAT) wraz z ich przekazem elektronicznym
  • ♦  sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
  • ♦  wsparcie lub reprezentowanie Klienta przed organami państwowymi (również podczas kontroli)
  • ♦  doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów

 

 1. OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA (HR)
  • ♦  prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników (akta osobowe)
  • ♦  naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
  • ♦  rozliczanie comiesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
  • ♦  pełna obsługa dokumentacji, zgłoszeń i rozliczeń z ZUS (sporządzenie deklaracji ZUS) wraz z ich przekazem elektronicznym
  • ♦  prowadzenie kart wynagrodzeń
  • ♦  roczne rozliczenia podatkowe pracowników
  • ♦  wsparcie merytoryczne w zakresie KC i KP

 

 1. OUTSOURCING GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Usługa Outsourcingu Głównego Księgowego jest jedną z form outsourcingu usług finansowo-księgowych w konkretnym zakresie.

Firmy nie zawsze szukają pełnego outsourcingu usług finansowo-księgowych, ponieważ chcą w swoich strukturach utrzymać owe działy, jednak w nierozbudowanych formach. Potrzebują jednak wsparcia merytorycznego, spojrzenia całościowego, bezpieczeństwa prawnego oraz osoby, która będzie czuwać nad tymi działami w profesjonalny sposób. I tu pojawia się problem, gdyż najczęściej na rynku spotykane są rozwiązania pełnego outsourcingu tych usług.

Rozumiemy to doskonale, dlatego proponowana przez nas usługa jest odpowiedzią na Państwa potrzeby. Profesjonalne wsparcie w obszarze finansów i księgowości ze strony Perfect Manager jest nowoczesnym i optymalizującym koszty Państwa firmy rozwiązaniem.

 

 1. MOBILNA KSIĘGOWOŚĆ

Nowoczesna forma świadczenia usług księgowych w zakresie i terminach indywidualnie dostosowanych do potrzeb Klienta. Dodatkowym atutem jest fakt, iż usługa świadczona jest w siedzibie Państwa firmy.

Rozwiązanie to spotyka się z coraz większym zainteresowaniem – tym bardziej, że jest równie profesjonalne i bezpieczne, jak tradycyjne usługi księgowe.

 

Nasze Biuro Księgowe objęte jest ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej.

 

W trosce o naszych Klientów zajmujemy się wszelkimi czynnościami zawiązanymi z ciągłością i bezpieczeństwem prowadzenia Państwa księgowości podczas procesu przejęcia (zarówno od nowego roku obrachunkowego, jak również w jego trakcie) oraz wymogami prawnymi względem KRS / CEIDG, US, ZUS i innymi instytucjami.

Dodatkowo podczas procesu przejęcia od Państwa (lub od poprzedniego biura rachunkowego) obsługi księgowej / HR  staramy się wprowadzić ją na wyższy poziom. W tym celu stworzyliśmy dedykowane procedury, które pozwalają na wprowadzenie usprawnień i zapewniają bezpieczeństwo ciągłości prowadzenia Państwa biznesu.

* (Oferta 3 miesięcy usług księgowych GRATIS ważna przy podpisaniu umowy na obsługę księgową na okres co najmniej 12-miesięcy.) 

 

DODATKOWE POWIĄZANE USŁUGI:

 • ♦  przygotowanie umowy spółki wraz z pozostałymi dokumentami założycielskimi
 • ♦  wszelkie czynności związane z rejestracją podmiotów w KRS / CEIDG
 • ♦  profesjonalne wsparcie merytoryczne przy wyborze formy organizacyjno – prawnej działalności
 • ♦  zgłoszenia/aktualizacje danych w KRS i CEIDG
 • ♦  zgłoszenia/aktualizacje danych w US i ZUS
 • ♦  sprawozdawczość GUS, NBP, itd.
 • ♦  przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • ♦  indywidualne doradztwo w zakresie opracowywania / aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów, regulaminów i obwieszczeń wewnątrzzakładowych, instrukcji inwentaryzacyjnych oraz gospodarki magazynowej
 • ♦  tworzenie / opracowanie zmian Polityki Rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont
 • ♦  audyty bieżącej sytuacji firmy (różne obszary biznesu) z wdrożeniami poaudytowymi
 • ♦  przygotowywanie wniosków kredytowych (wraz z dokumentacją kredytową)
 • ♦  indywidualna pomoc w wyjaśnianiu zaległości księgowych/podatkowych z lat ubiegłych
 • ♦  tworzenie spersonalizowanych zestawień i analiz finansowych dla celów zarządczych
 • ♦  doradztwo w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej

PRZYJEDZIEMY DO PAŃSTWA FIRMY NA SPOTKANIE!
Realizujemy zlecenia na teranie całej Polski! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu!