Miesięczny kalendarz przedsiębiorcy

Miesięczny kalendarz przedsiębiorcy

Ważne terminy – Urząd Skarbowy (US):

♦   do 7-go dnia każdego miesiąca – dokonanie rozliczenia względem US przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej

♦   do 20-tego dnia każdego miesiąca – wpłata zaliczki na podatek dochodowy PIT/CIT lub

Czytaj więcej...

Roczny kalendarz przedsiębiorcy

Roczny kalendarz przedsiębiorcy

Ważne terminy rocznych zeznań względem Urzędu Skarbowego (US):

♦   do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym – PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

♦   do 31 stycznia za rok poprzedni – PIT-16A – termin złożenia

Czytaj więcej...

PRZYJEDZIEMY DO PAŃSTWA FIRMY NA SPOTKANIE!
Realizujemy zlecenia na teranie całej Polski! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu!