Polityka prywatności

Polityka Prywatności Spółki Perfect Manager (www.PerfectManager.pl)

 1. Twoje dane osobowe umieszczone na naszej stronie www.PerfectManager.pl (Strona) podlegają ochronie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dokładamy wszelkich starań dla podnoszenia poziomu ich ochrony. W celu wyjaśnienia naszym użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się przeglądaniem naszej Strony.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług i wykonywania czynności związanych z ich świadczeniem – za pośrednictwem strony internetowej Perfect Manager (www.PerfectManager.pl) oraz w sposób fizyczny – oraz związanych ściśle z tym celem, w szczególności umożliwienia nawiązania kontaktu czy archiwizacji. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z art. 23 ust. 4 pkt. 1 tej samej ustawy, dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji własnych działań marketingowych, dotyczących usług świadczonych przez Spółkę Perfect Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na os. Zwycięstwa 26/20, 61-651 Poznań – w formie tradycyjnej, co nie wymaga osobnej zgody.
 3. W przypadku innych form działań marketingowych, wymagających zgody (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną czy telefoniczną, otrzymywanie informacji o ofertach partnerów), użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie stosownej zgody i może ją dobrowolnie wyrazić. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane także w celach objętych składanym oświadczeniem.
 4. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane w formularzu kontaktowym, posiada swobodny dostęp do danych go dotyczących. Użytkownik ma prawo te dane weryfikować, uzupełniać, uaktualniać, prostować, żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub też żądać ich usunięcia. Może to zrobić poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia woli na adres Usługodawcy lub korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
 5. ADMINISTRATOR: Administratorem danych osobowych użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników i uprawnionym do ich przetwarzania (zwanym dalej Administratorem), jest, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej w odpowiednich miejscach na stronie internetowej, Perfect Manager Sp. z o.o. w siedzibą w Poznaniu na os. Zwycięstwa 26/20, 61-651 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476719, NIP 9721245587, kapitał zakładowy w wysokości 27 000 PLN.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń, innych uprawnień lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko pracownicy lub współpracownicy Perfect Manager Sp. z o.o., którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w stosownym zakresie i zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia lub dodatkowo zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
 8. SYSTEM IT: System IT spółki Perfect Manager Sp. z o.o. spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych, dla których zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych – zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. System informatyczny, z którego korzysta Perfect Manager Sp. z o.o., gromadzi dane związane z urządzeniem wykorzystywanym przez użytkownika automatycznie w logach łącząc się z naszą domeną www.PerfectManager.pl. Dane te gromadzone są tylko w celach statystycznych i dotyczą: rodzaju przeglądarki internetowej, rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na strony www.PerfectManager.pl.  Są one wykorzystywane jedynie dla optymalizacji strony Perfect Manager w celu zapewnienia jak najwyższej jakości korzystania i/lub w celu pomocy w diagnozowaniu problemów technicznych. Dane te stanowią wyłącznie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania powstałych błędów systemowych.
 10. Perfect Manager stosuje tzw. ciasteczka („cookies”). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pozwalają one na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika końcowego i ich odczytanie przez serwis, który je stworzył. Cookies zawierają zwykle nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Cookies wykorzystywane są przez Perfect Manager w następujących celach:
  • ♦ dopasowanie zawartości witryn internetowych do indywidualnych upodobań użytkownika oraz umożliwienie korzystania z ich w sposób optymalny,
  • ♦ tworzenie statystyk (byśmy byli w stanie ulepszyć zawartość naszych stron internetowych oraz lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy z nich korzystają),
  • ♦ dostarczanie treści reklamowych użytkownikom, które odpowiadają ich indywidualnym preferencjom.
 11. Z reguły każda przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza, by pliki cookies były przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jednakże w każdej chwili użytkownik może i ma prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. W celu dokonania zmian w ustawieniach plików cookies użytkownik powinien zapoznać się z informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies – dostępne w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. W sytuacji, kiedy użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zawsze zablokować ich umieszczenie poprzez konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania przez użytkownika plików cookies pochodzących z naszej strony internetowej www.PerfectManager.pl nie będziemy w stanie zagwarantować jej poprawnego działania. W przypadku, gdy użytkownik nie zmieni standardowych ustawień dotyczących plików cookies, to takowe pliki będą umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Wówczas będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskiwać dostęp do ww. informacji.
 12. Co do zasady stosowane są 2 rodzaje plików „cookies”: pliki „stałe” oraz pliki „sesyjne”. Pierwsze z nich pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, tzn. przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 13. Google Analytics, Google AdWords: Perfect Manager używa również technologii internetowych, m.in. Google Analytics, Google AdWords, do których zastosowanie mają informacje dotyczące plików cookies.
 14. Powierzanie i udostępnianie danych osobowych: Administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), może na podstawie umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.
 15. KONTAKT: W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności lub bezpieczeństwa danych osobowych, prosimy uprzejmie o kontakt z nami poprzez e-mail lub pod numerem telefonu widniejącymi na naszej stronie www.PerfectManager.pl.

PRZYJEDZIEMY DO PAŃSTWA FIRMY NA SPOTKANIE!
Realizujemy zlecenia na teranie całej Polski! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu!